Missziós Nyilatkozat PDF Nyomtatás E-mail
A Magánorvosok Országos Szövetsége (MAOOSZ) 2008-ban a magyar magánorvosok civil szerveződése során jött létre a privát orvoslás új ars poetica-jának megfogalmazása, a hivatás fejlesztése és társadalmi megbecsülésének előmozdítása érdekében.
  • Érdekérvényesítő tevékenységünket a nemzetközi szakmai folyamatokra is figyelemmel tényszerű adatokra, elemzésekre és következtetésekre támaszkodva, a magánorvosok stratégiai és egzisztenciális érdekeit szem előtt tartva végezzük.
  • Kiegyensúlyozott kapcsolatot alakítunk ki és tartunk fenn a mindenkori állami-, szakmai irányítás vezetőivel, egészségügyi- és civil szervezetekkel egyaránt.
  • Filozófiánk homlokterébe tartozik a magánorvosi rendelők működési feltételeinek javítása, a kiszámítható szakmai-, gazdasági- és jogi környezet megteremtése.
  • Kiemelkedően fontosnak tartjuk az összes orvosszakmai szervezettel, illetve az egészségügyi területen privát tevékenységet folytató szakmai szervezetekkel való érdekazonosság hangsúlyozását, a harmonikus szakmai és gazdasági együttműködést.
  • Tudatosan törekszünk a magánorvosi érdekek megfogalmazására, tagságunk tájékozottságának növelésére, felkészültségének javítására.
  • Célkitűzésünk a magánorvosi tevékenységet folytató orvosok és intézmények szakmai-, gazdasági-, jogi- érdekérvényesítésének és az egyéni érdekérvényesítésnek magas szintre való fejlesztése.
  • Törekszünk a magánorvoslás társadalmi presztízse növelésére, a szakmai szolgáltatások színvonala emelésére.
  • Fontosnak tartjuk a betegek életminőségének javítását, a privát orvosok naprakész szakmai továbbképzését, a betegorientált magánorvoslás elterjesztését.
  • Elősegítjük a különböző –privát ellátást nyújtó- orvosi szakterületek érdekérvényesítési gyakorlata harmonizációját, felvállalva a privát egészségügyi ellátó intézmények és azok működtetésével összefüggő kérdések képviseletét.