Alapszabály PDF Nyomtatás E-mail
Tartalomjegyzék
Alapszabály
Általános Rendelkezések
A Szövetség célja
A Szövetség tagsága
A Szövetség szervezete
Az Elnökség
Felügyelő Bizottság
Összeférhetetlenség
A Szövetség gazdálkodása
A Szövetség megszűnése
Vegyes rendelkezések
Minden oldal

A 2008. szeptember 12-i alakuló Közgyűlésen részt vettek és a 2008. december 10-én ismételten megtartott alakuló Közgyűlésen részt vett alapító tagok - az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény és az 1997. évi CLVI. törvény alapján - elhatározták a

 

 

Magánorvosok Országos Szövetsége

elnevezésű szervezet létrehozását, melynek egységes szerkezetbe foglalt (módosítások kiemelt dőlt betűvel)

A l a p s z a  b á l y á t

az alábbiak szerint állapítják meg: